4.SINIF SOSYAL BİLGİLER KENDİMİ TANIYORUM-14.Sınıf Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum-1Bu Test 66 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 40 dakikadır başarılar.


1. 1- Aşağıdakilerden hangisi diğer insanlarla benzer özelliklerimize bir örnektir?
Giyinme ihtiyacı
Kitap okuma alışkanlığı
Zevkler
Kabiliyetler
Bilmiyorum
2. Aşağıdakilerin hangisi doğrudur?
Arkadaşlarım mutlaka benimle aynı düşünceye sahip olmalı.
Herkes futbol oynamaktan hoşlanır.
Bir olayda iki insanfarklı duygu yaşayabilir,
Bütünöğrencileraynı zevke sahiptir.
Bilmiyorum
3. )Hangisi insanın temel ihtiyaçlarından biri değildir?
beslenmek
oyun oynamak
barınmak
giyinmek
Bilmiyorum
4. Gel gel .Ne olursan yine gel! diyen düşünürümüz kimdir?
Yunus Emre
Evliya Çelebi
Mevlana
Pir Sultan Aptal
Bilmiyorum
5. Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılık değildir?
. Gözlüklü olmak
Uzun saçlı olmak
Konuşmak.
Mavi gözlü olmak.
Bilmiyorum
6. İnsanların birbirinden farklı olmaları ne gibi bir özelliğin oluşmasına neden oluyor?
toplumsal zenginlik
bireysel zenginlik
kişisel zenginlik
aile zenginliği
Bilmiyorum
7. Aşağıdakilerden hangisi kimlik belgesinde mutlaka olmalıdır?
Boy
Kilo
Doğum yeri
Okul adı
Bilmiyorum
8. Hangisi bireysel bir farklılık değildir?
) Gözlüklü olmak.
Uzun boylu olmak.
Çekik gözlü olmak
Bir aileye sahip olmak
Bilmiyorum
9. insanlar hangi yönleri ile birbirlerine benzerler?
Cinsiyet
Zevkler
Beslenme
Yetenekler
Bilmiyorum
10. Aşağıdakilerden hangisi kişini görünüş özellikleri arasında yer almaz?
Kilo
Boy
Sinirlilik
Göz rengi
Bilmiyorum
11. Bize kimliğimiz sorulduğunda aşağıdaki cevaplardan hangisi verilmez?
soyadımız
amca sayımız
yaşımız
işimiz
Bilmiyorum
12. 1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir duygunun ifade edilmesi vardır?
Yolda arkadaşımı gördüm.
Eve geldiğimde yemek yedim.
Bugün çok mutluyum.
Karşımızdakinin fikirlerini dinlemeliyiz.
Bilmiyorum
13. Aşağıdakilerden hangisi okulda bulunan bireylerde görülmesi gereken özelliklerden değildir?
sevgi
saygı
kurallara uyma
sorumsuzluk
Bilmiyorum
14. Aşağıdakilerden hangisi bireyin kimlik belgesinde bulunmaz?
adı
soyadı
doğum tarihi
tuttuğu takım
Bilmiyorum
15. Aşağıdakilerden hangisi aile bireyleri arasında yer almaz?
anne
baba
kardeş
komşu
Bilmiyorum
16. "İnsanların benzer ve farklı yönleri vardır" Aşağıdakilerden hangisi insanların benzer yönlerinden birisidir?
cinsiyet
yetenekler
barınma ihtiyacı
zevkler
Bilmiyorum
17. Harun'un hangi özelliği diğerlerinden farklıdır?
sinirli olması
dürüst olması
uzun boylu olması
bazen uyurken rüya görmesi
Bilmiyorum
18. 2- Derece yapmayı hedeflediği bir yarışmada dereceye giremeyen bir öğrenci hangi duyguyu yaşar?
Sevinç
Öfke
Hayal kırıklığı
Heyecan
Bilmiyorum
19. Hayvanlardan, bitkilerden hoşlanan bir çocuğun aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması yanlış olur?
Çiçekleri koruması
kuşlara yem vermesi
ağaç filizlerini koparması
ağaç dikmesi
Bilmiyorum
20. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ihtiyaçlarımızdandır?
yemek yemek
su içmek
sinemaya gitmek
ayakkabı alamk
Bilmiyorum
21. Nüfus cüzdanına bakarak hangi sonuca ulaşılamaz?
Yaş
Soyadı
Kan grubu
Okuduğu okul
Bilmiyorum
22. Aşağıdakilerdaen hangisi nüfus cüzdanında yer almaz?
adınız
. doğum yeriniz
anne- baba adı
yetenekleriniz
Bilmiyorum
23. Aşağıdakilerden hangisi kimliğimizde bulunmaz?
aile sıra no
TC kimlik no
baba adı
okul no
Bilmiyorum
24. Duygularımız bizde neyin gelişmesine sebep olur?
Yeteneklerimizin gelişmesine
boyumuzun gelişmesine
düşüncelerimizin gelişmesine
yaşantımızın gelişmesine
Bilmiyorum
25. Hangisi okul kimliğinde yer almaz?
) aile sıra no
anne- baba adı
doğum yeri
sınıf/ şube
Bilmiyorum
26. Yasin 4/B sınıfında okumaktadır.Derslerinde fazla başarılı lomamasına rağmen beden eğitimi dersinde güzel futbol oynamaktadır. Bu tanım Yasin'in hangi özelliğini göstermektedir?
Yasin başarılı bir öğrencidir.
Yasin beden eğitimi dersini sevmemektedir.
Yasin'in futbola karşı bir yeteneği vardır.
Yasin derslerde yeteneğini gösterememektedir.
Bilmiyorum
27. Başkalarının duygu ve düşüncelerine karşı nasıl davranmalıyız?
Farklı duygu ve düşüncelere izin vermeliyiz.
Farklı düşünceleri görmemezlikten gelmeliyiz.
Kendi düşüncelerimizin doğruluğunu kabul ettirmeye çalışmalıyız.
Farklı duygu ve düşünceye katılmasak da saygılı davranmalıyız
Bilmiyorum
28. Nüfus cüzdanı bilgilerinde hangisi yoktur?
ev adresimiz
anne adımız
cinsiyetimiz
doğum yerimiz
Bilmiyorum
29. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üzüntü belirten bir anlam vardır?
Bugün çok yoruldum.
Keşke sinemaya gidebilseydim.
Yolda sevimli bir kedi gördüm.
Başarmak için çalışmalıyız.
Bilmiyorum
30. "Bireylerin kendine özgü özelliklerine ............... denir" Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
farklılık
benzerlik
duygu
birey
Bilmiyorum
31. 3- Olayların oluş sırasına göre sıralanmasına ne ad verilir?
Takvim
Kronoloji
Tarih
Sıralama
Bilmiyorum
32. Kendi hayatımızla ilgili bir zaman cetveli hazırlarsak, aşağıdakilerden hangisini en sona koymalıyız?
Okula başladım.
2.Sınıfa geçtim.
Suluova'da doğdum.
Okumayı öğrendim.
Bilmiyorum
33. Hangisi ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan gelir –gider dengesidir?
sigorta
sosyal güvence
bütçe
ihtiyaç
Bilmiyorum
34. Olayların ve durumların oluş sırasına göre sıralanmasına ne denir?
. kimlik
.kanıt
kronoloji
. Jeoloji
Bilmiyorum
35. )”laiklik, diğer milletlerin örf ve adetlerine ………………davranmayı gerektirir.” Sözünü en iyi hangisi tamamlar.
karşı çıkmayı
olumsuz
hoşgörülü
bilinçli
Bilmiyorum
36. Aşağıdakilerden hangisi Mevlana'nın en önemli özelliğidir?
Cimrilik
Hoşgörü
Kıskançlık
Zenginlik
Bilmiyorum
37. İnsanların zihinlerinde ürettikleri fikirlere ne denir?
akıl
kimlik
düşünce
duygu
Bilmiyorum
38. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mutluluk belirten bir anlam vardır?
Büyüdüğümde doktor olmak istiyorum.
Seyrettiğim filmi çok beğendim.
Karşımızdakilerin fikirlerine saygı önemlidir.
Dayımın tatilde bize gelecek olması ne güzel
Bilmiyorum
39. Hangi atasözü bütçe ile ilgilidir?
ayağını yorganına göre uzat
bu günün işini yarına bırakma
bir elin nesi var, iki elin sesi var
beş parmağın beşi bir olmaz
Bilmiyorum
40. Hangisi bireysel farklılıkla ilgili bir atasözüdür?
.Beş parmağın beşi bir olmaz
Bir elin nesi var,iki elin sesi var
Sakla samanı.gelir zamanı
. Bakarsan bağ olur bakmazsan dağ olur
Bilmiyorum
41. Aşağıdaki davranışlardan hangisi tüm canlıları kapsar?
düşünme
hoşgörü
inanç
kızgınlık
Bilmiyorum
42. )Bir gıda ürünü alırken öncelikle hangisine dikkat edilmelidir?
A)Ürünün markasına. ) Ürünün ambalajının rengine.
)Ürünün markasına.
ürünün son kullanma tarihine
ürünün reklamlarda çok çıkıyor olmasına
Bilmiyorum
43. 1-Duygu 1996'da doğdu. 2- 2002 yılında okula başladı. 3- 2010 yılında ilköğretimi bitirecek. Yukarıdaki olayların kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru sıralanılmıştır?
2-3-1
3-1-2
1-2-3
1-3-2
Bilmiyorum
44. Zeynep Hürriyet Mahallesi'ne yeni taşınan fakir bir ailenin kızıdır. Cansu Zeynep ile kısa sürede arkadaş olmuştur.Her zaman beraber oynamaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?
Zeynep başarılı bir öğrencidir.
İlgi alanları aynıdır.
Cansu Zeynep'i kıskanmaktadır.
Cansu ile Zeynep akrabadır.
Bilmiyorum
45. Aşağıdakilerden hangisi insanların ortak özelliklerinden değildir?
Beslenme ihtiyacı
barınma ihtiyacı
yetenekler
ortak duygular
Bilmiyorum
46. Ülkemizde ürünlerin standartlara uygunluğunu denetlemek için hangi kurum oluşturulmuştur?
TSE
THK
TBMM
TOBB
Bilmiyorum
47. Başkalarının duygu ve düşüncelerine saygılı olan bir insan için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Saygısız
Heyecanlı
Hoşgörülü
Çok dikkatli
Bilmiyorum
48. Hangi meslek önemlidir?
ÇİFTÇİ
hemşire
öğretmen
hepsi
Bilmiyorum
49. 2-1998 yılında doğdum. 1- Üç yaşındayken büyük bir kaza geçirdim. 4-2005 yılında okula başladım. 3-İlk karnemi 2005 yılının yarıyıl tatilinde aldım. Yukarıdaki olayların kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiiştir?
2-1-4-3
2-3-4-1
3-2-1-4
2-4-3-1
Bilmiyorum
50. Hangisi bilinçli bir tüketicinin yapacağı işlerden biri değildir?
Reklamını gördüğü bir ürünü hemen alır.
Alacağı bir ürünün gerçekten ihtiyacı olup olmadığını sorgular.
Alacağı ürünün bütçesine uygunluğunu kontrol eder.
Standartlara uygun olarak üretilip üretilmediğini kontrol eder
Bilmiyorum
51. iyi bir yüzücü olmamız,hangi bireysel özelliğimizden kaynaklanır?
zekamızdan
duyarlılığımızdan
yeteneğimizden
uyruğumuzdan
Bilmiyorum
52. Aşağıda meslekler ve çalışma alanları verilmiştir.Bunların hangisi yanlıştır?
Fırıncı-ekmek yapan kişi
Fırıncı-ekmek yapan kişi çiftçi – tarımla uğraşan kişi
boyacı – boya yapan kişi
) kapıcı- kapı yapan kişi
Bilmiyorum
53. Çok özlediğin bir arkadaşınla birden bire karşılaştın ne hissedersin?
Dehşet
Mutluluk
Üzüntü
Korku
Bilmiyorum
54. ''Empati''sözcüğünün tam karşılığı hangisidir?
ortak düşünme
düşünce birliğine varma
karşıdakine anlayış gösterme
kendini karşıdakinin yerine koyma
Bilmiyorum
55. Satın alınan bir ürün ile ilgili sorunla karşılaşıldığında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Ürünü atmalıyız.
Ürünü atmalıyız. Mahkemeye şikayet etmeliyiz
Ürünü bir tamirciye götürmeliyiz
Ürünün faturası ile birlikte satıcı veya yetkili servise gitmeliyiz
Bilmiyorum
56. 1.Dayanışma 2.Bencillik yapma 3.Saygılı olma 4.Yardımlaşma Yukarıdakilerden hangisi sınıfiçinde çatışmaya neden olur?
1
2
3
4
Bilmiyorum
57. ''Birey'' sözcüğünün anlamdaşı hangisidir?
insan
kişi
fert
adam
Bilmiyorum
58. Hangisi teknolojik bir ürün sayılamaz?
buzdolabı
çamaşır makinesi
radyo
su
Bilmiyorum
59. Kimlik belgesi gösteremeyenler yada kimlik bilgilerinden kuşku duyulanlar, en çok kaç saat polis tarafından göz altında tutulabilirler?
32 saat
48 saat
62 saat
24 saat
Bilmiyorum
60. Aşağıdakilerden hangisi çağımızın en büyük teknolojik buluşlarından biri olamaz
yazı
bilgisayar
televizyon
ceptelefonu
Bilmiyorum
61. ‘Hoşgörülülükte deniz gibi ol’ sözü kime aittir?
Atatürk
Mimar Sinan
Evliya Çelebi
Mevlana
Bilmiyorum
62. )İcat ediliş zamanlarını düşündüğümüzde hangi sıralama doğru olur?
at arabası-tekerlek –otomobil
) otomobil-tekerlek-at arabası
) tekerlek-otomobil-at arabası
tekerlek-at arabası –otomobil
Bilmiyorum
63. Aşağıdaki bilgilerden hangisi nüfus cüzdanımızda yer almaz?
adımız
doğum yerimiz
doğum tarihimiz
annemizin kızlık soyadı
Bilmiyorum
64. Aşağıdakilerden hangisinde Atatürk’ün doğum yeri ve doğum tarihi birlikte verilmiştir?
Selanik–1881
Ankara–1881
İstanbul–1938
Selanik–1938
Bilmiyorum
65. Aşağıdakilerden hangisi kişileri diğer insanlardan kesinlikle farklı kılar?
ad
doğum tarihi
kan grubu
parmak izi
Bilmiyorum
66. 1-Aşağıdakilerden hangisi nüfus cüzdanında bulunmaz?
adınız
babanızın adı
yetenekleriniz
doğum yeriniz
Bilmiyorum


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !